ค43202 คณิตศาสตร์ - ครู วรรณพร ทองสมนึก
(ค43202-213)

 This course allows guest users to enter
 This course requires an enrolment key

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์   ลิมิตของลำดับ ผลบวกของอนุกรมอนันต์

                แคลคูลัสเบื้องต้น   ลิมิตของฟังก์ชัน ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้สูตร อนุพันธ์ของฟังก์ชันคอมโพสิท อนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์กำจัดเขต พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง

This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key