บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterYesterday93
mod_vvisit_counterThis week39
mod_vvisit_counterLast week771
mod_vvisit_counterThis month3360
mod_vvisit_counterLast month3145
mod_vvisit_counterAll days714584

Online Now: 2
Your IP: 61.7.166.33
Today: มีนาคม 29, 2020

4Sorrarat1 4phapaporn icon man
นางสาวสรรัตน์ กองแก้ว บุญญะหงษ์
นางสาวประภาพร เพิ่มโสภา -
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: -
วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: -
วุฒิ: วท.บ. เคมี
      วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม
วุฒิ: วท.บ./ศษ.บ. เคมี
      ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิ: -
วันเดือนปีเกิด:  
วันเดือนปีเกิด:
วันเดือนปีเกิด:
 4sarawut1 4sanongphat1 4napapon1
นายสราวุธ สุธีรวงศ์ นางสนองภัทร สุธีรวงศ์
 นางนภาภรณ์ แก้วศรี
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ: ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
      ศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษา
วุฒิ: ศษ.บ. สุขศึกษา
      กศ.ม. ชีววิทยา
วุฒิ: ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: - วันเดือนปีเกิด: 
 4Ratchaniyporr1  4amra  4benjarat
 นางสาวรัชณิยพร บุญประเสริฐ  นางสาวอัมรา กัลปะ  นางเบญจารัตน์ วังมะนาว
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ชำนาญการ
วุฒิ: วท.บ.(ศษ.) ฟิสิกส์
       ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วุฒิ: กศ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์
วุฒิ: กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี
      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
 4thitinun  4thitirat 4chairat
 นางสาวธนิษฐ์นันท์ สมจันทร์  นางสาวฐิติรัตน์ รัตนสมบูรณ์   นายชัยรัตน์ เล็กพ่อ
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ชำนาญการ
วุฒิ: ค.บ.ชีววิทยา
      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วุฒิ: กศ.บ. ชีววิทยา
      ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิ: ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
 4wanlop 4Chaiyanun   4suttida
นายวัลลภ อินทร์พรหม  นายชัยนันท์ ใบเนียม นางสาวสุธิดา กองแดง
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี
วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: ค.บ.ฟิสิกส์ วุฒิ: วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
วุฒิ: วท.บ. ชีววิทยา
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
 4Rungsimun1  4suphitsala  4purichaya
นางสาวรังสิมา อุณหะ นางสาวศุภิสรา แต้เจริญ นางสาวภูริชญา เล้าศศิวัฒนพงศ์ 
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ: ม่มี วิทยฐานะ: ม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: ค.บ. วิทยาศาสตร์ วุฒิ: ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ (เคมี) วุฒิ: กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
tc341 icon man icon man
นางสาวฆลิตษา กล้าหาญ - -
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ: ม่มี วิทยฐานะ: ม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: วท.บ. ฟิสิกส์ วุฒิ: - วุฒิ: -
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 
วันเดือนปีเกิด: 

9samart1 icon man icon man
นายสามารถ  เพ็งเลา - -
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: - ตำแหน่ง: -
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: -
วิทยฐานะ : -
วุฒิ : กศ.บ.คณิต-ฟิสิกส์
        ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
        วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วุฒิ: - วุฒิ : -
วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด:
9wanfah1 tc740 8pennapat
นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์ นายจงรัก ปรีชาวัชกุล  นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้
     
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิ : วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
วุฒิ: วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศฯ วุฒิ : วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด:
8somtawin1
t735 8wandee 
นางสาวสมถวิล  นาคนาคา  นายสามารถ  จิตจรัส  นางสาววันดี สงวนศักดิ์
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ : บธ.บ.ระบบสารสนเทศ
วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: 
tc748 tc739 tc751
นางสาวภารดี ไฝดีโบ๊ต  นางสาวสุรีพร  แก้วพันนัย
 นางสาวพรสุดา อบเชย
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: พนักงานราชการ ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
วุฒิ: วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ คู่ขนาน วุฒิ: -
วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: