บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday94
mod_vvisit_counterThis week503
mod_vvisit_counterLast week771
mod_vvisit_counterThis month201
mod_vvisit_counterLast month3623
mod_vvisit_counterAll days715048

Online Now: 1
Your IP: 61.7.166.33
Today: เมษายน 03, 2020

3molwipha-2 3ploypilin 3sramsuk2
ลวิภา บุญจันทร์ นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์ นางเสริมสุข จ้อยทองมูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: ชำนาญการ
วุฒิ: ค.บ. ภาษาอังกฤษ
      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วุฒิ: ค.บ. ภาษาอังกฤษ
      ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
วุฒิ: ศศ.บ.ภาษาจีน
      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด :
 3sumana  3supattra1  icon women
นางสุมนา หาญลำยวง นางสุพัตรา  พุ่มบุญทริก -
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: -
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: -
วุฒิ: ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วุฒิ: ค.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ: -
วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด :
3pongsapichit 3onthera 3nittaya
 นายพงศพิชิต อยู่จันทร์ นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ  นางนิตยา วิจารณ์พล
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ: กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
      ค.ม.หลักสูตรและการสอน
วุฒิ : ศษ.บ.ภาษาจีน
       ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วุฒิ: กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
      อม. ภาษาศาสตร์
วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด:
3maneerut  icon women  3benja1
 นางสาวมณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์  -  นางเบญจา  ขุนนคร
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: - ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: - วิทยฐานะ: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ: ศศ.บ.ภาษาจีน
      ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
วุฒิ: -
วุฒิ: ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด:
 3aree 3pittima2  3Sakaoduean
 นางอารี  สมหลักชัย  นางภิตติมาตุ์ บุญถนอม  นางสกาวเดือน อินต๊ะวิน 
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ชำนาญการ วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ: ชำนาญการ
วุฒิ: ค.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ: ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
วุฒิ : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
       คม. บริหารการศึกษา
วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด:
 3ratchaya.jpg  3chatchai  3phanwarin
นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี  นายฉัตรชัย นาคสวัสดิ์   นางสาวพรรณวรินทร์ สาลี
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี
วิทยฐานะ: ไม่มี
วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: ศศ.บ. ภาษาจีน
วุฒิ: ค.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ: ค.บ.ภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด:
3atita  3Pimphattha 3salita 
นางสาวอธิตา คำมิ่ง  นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร  นางสาวศลิตา เกิดผล
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: ค.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ: ค.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ : ค.บ.ภาษาอังกฤษ
วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด :
 3chutima  3natpawee2  3nisachon
นางสาวชุติมา แก้วสุวรรณ  นางสาวณัฐปวีณ์ เปียถนอม  นางสาวนิสาชล โปรยสุรินทร์
ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู ตำแหน่ง: ครู
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี
วุฒิ: 
วุฒิ:  วุฒิ: 
วันเดือนปีเกิด : วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด :
 3naphatsawan 3kamonwan  icon women
นางสาวนภัสวรรณ หนูทอง นางสาวกมลวรรณ พุฒิรุ่งโรจน์ -
ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง: -
วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: ไม่มี วิทยฐานะ: -
วุฒิ: ค.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ: ค.บ.ภาษาอังกฤษ วุฒิ: -
วันเดือนปีเกิด: วันเดือนปีเกิด: 13 เม.ย 2535
วันเดือนปีเกิด: -