บุคลาการ

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday113
mod_vvisit_counterYesterday237
mod_vvisit_counterThis week787
mod_vvisit_counterLast week3108
mod_vvisit_counterThis month4145
mod_vvisit_counterLast month12634
mod_vvisit_counterAll days773778

Online Now: 6
Your IP: 3.235.139.152
Today: พฤษภาคม 12, 2021

ลำดับที่ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง ปี 
 1 นายจันทร์ ครูใหญ่ -
2 นายแปลก       คชสุต ครูใหญ่ -
3 นายใหญ่        สุทธโรจน์ ครูใหญ่ -
4 ขุนประกาศวุฒิสาร ครูใหญ่ -
5 ขุนเสตะรัตศึกษาการ ครูใหญ่ 2475-2465
6 ขุนโสตะระศึกษาการ ครูใหญ่ 2469-2474
7 นายไจ๊           อนุมาน ครูใหญ่ 2474-2475
8 นายช้อย         ทินเกิด ครูใหญ่ 2475-2482
9 ขุนสุวรรณกูลศึกษากร ครูใหญ่ 2482-2483
10 นายพิพัฒน์     บุญสร้างสม ครูใหญ่ 2483-2491
11 นายไพโรจน์    ผาสุก ครูใหญ่ 2491-2502
12 นายเลื่อน        วุฑฒยากร อาจารย์ใหญ่ 2502-2509
13 นายมาบ         ภูมาศ อาจารย์ใหญ่ 2509-2513
14 นายสำเนียง     อารีกิจ อาจารย์ใหญ่ 2513-2520
15 นายทองอินทร์  เพียภูเขียว ผู้อำนวยการ 2520-2526
16 นายสุชาติ       อำมฤคขจร ผู้อำนวยการ 2526-2535
17 นายสัมพันธ์     บุญวานิช ผู้อำนวยการ 2535-2539
18 นายประกิจ      ธาราพันธ์ ผู้อำนวยการ 2539-2540
19 นายวีระ          เก็งทอง ผู้อำนวยการ 2540-2543
20 นายณรงค์       โพธิ์มี ผู้อำนวยการ 2543-2544
21 นายประพัฒน์   คหินทรพงศ์ ผู้อำนวยการ 2544-2551
22 นายสมศักดิ์     ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการ 2551-2555
23 นายปรีชา       สุคนธมาน ผู้อำนวยการ 2555-2557
24 นายประทีป     จําปาศรี       ผู้อำนวยการ 2558-2558
25 นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า        ผู้อำนวยการ (ยกเลิกคำสั่ง)
26 นายประทีป     จําปาศรี ผู้อำนวยการ 2558-2561
27 นายวรากุล     หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการ 2561-2563
28 นายจรัญ     สุขเสรี ผู้อำนวยการ 2563-ปัจจุบัน