Get Adobe Flash player

กิจกรรม "Videos"

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday161
mod_vvisit_counterYesterday501
mod_vvisit_counterThis week161
mod_vvisit_counterLast week3503
mod_vvisit_counterThis month19096
mod_vvisit_counterLast month34356
mod_vvisit_counterAll days311520

Online Now: 10
Your IP: 107.22.60.105
,
Today: เมษายน 30, 2017

 3sumana 3molwipha 3ploypilin 
 นางสุมนา หาญลำยวง
นางสาวมลวิภา บุญจันทร์  นางพลอยไพรินทร์ เอี่ยมวิบูลย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ : ไม่มี วิทยฐานะ :ชำนาญการ
วุฒิ : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วุฒิ : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วุฒิ : ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ
webpage : webpage : webpage :
e-mail :  e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
 3chanika1  3supattra1  3Lalitpathu1
นางชนิกา  โพธิ์กลัด นางสุพัตรา  พุ่มบุญทริก นางลลิตพธู  วัฒนบท
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.บ. ภาษาอังกฤษ วุฒิ : ค.บ. ภาษาอังกฤษ วุฒิ : ค.บ. ภาษาอังกฤษ
webpage : webpage : webpage :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
3donkamon2 3onthera 3nittaya
 นางสาวดลกมล สุรารักษ์  นางสาวอรธีรา  สุวรรณประเสริฐ  นางนิตยา วิจารณ์พล
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ :ชำนาญการ วิทยฐานะ :ชำนาญการ วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) วุฒิ :ศษ.บ.(ภาษาจีน) วุฒิ : อม. ภาษาศาสตร์
webpage : Facebook : Facebook :
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน : ผลงาน : ผลงาน :
     
3maneerut  3sramsuk2  3pongsapichit
 นางสาวมณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์  นางเสริมสุข จ้อยทองมูล  นายพงศพิชิต อยู่จันทร์
 ตำแหน่ง :ครู  ตำแหน่ง :ครู  ตำแหน่ง :ครู
 วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ :ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิ : ศศ.บ.(ภาษาจีน)  วุฒิ : ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  วุฒิ : ค.ม.(หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ)
 Facebook :  Facebook :  Facebook :
 e-mail :   e-mail :   e-mail : 
 ผลงาน :  ผลงาน :  ผลงาน :
 3aree 3pittima2  3seenapa
 นางอารี  สมหลักชัย  นางภิตติมาตุ์ บุญถนอม  นางศรีนภา พระเดโช
 ตำแหน่ง :ครู  ตำแหน่ง : ครู  ตำแหน่ง : ครู
 วิทยฐานะ : ชำนาญการ  วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ  วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 วุฒิ : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)  วุฒิ : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)  วุฒิ : อ.บ.(ฝรั่งเศส)
 Facebook :  webpage :  webpage :
 e-mail :   e-mail :   e-mail : 
 ผลงาน :  ผลงาน :  ผลงาน :
 3benja1  3kanokwan1  3phanwarin
นางเบญจา  ขุนนคร  นางสาวกนกวรรณ มาลาพงษ์  นางสาวพรรณวรินทร์ สาลี
ตำแหน่ง :ครู ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง :ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ วิทยฐานะ : ไม่มี
วิทยฐานะ : ไม่มี
วุฒิ : ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ) วุฒิ : ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
วุฒิ : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
webpage : webpage :  webpage : 
e-mail :  e-mail :  e-mail : 
ผลงาน :  ผลงาน :  ผลงาน : 
3atita  3Pimphattha  3pawanratn
นางสาวอธิตา คำมิ่ง  นางสาวพิมภัทรา โค้วถาวร  นางสาวปวันรัตน์ ขุนนคร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย  ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะ : ไม่มี  วิทยฐานะ : ไม่มี วิทยฐานะ : ไม่มี
วุฒิ : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)  วุฒิ : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) วุฒิ : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
webpage :  webpage : webpage :
e-mail :    e-mail :  e-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ผลงาน :   ผลงาน : ผลงาน :
3ratchaya    
นางสาวรัชญา วงษ์จันทร์ดี    
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย    
วิทยฐานะ : ไม่มี    
วุฒิ : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)    
webpage :    
e-mail :     
ผลงาน :