งานทะเบียนวัดผล

สุ่มนักเรียน หานักเรียน หาศิษย์เก่า ผลการสอนของครูปีการศึกษา 2560 ผลการสอนของครูปีการศึกษา 2561 ผลการสอนของครูปีการศึกษา 2562 ผลการสอนของครูปีการศึกษา 2563 แก้ไขข้อมูลช่องทางการติดต่อคุณครู ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอนวันนี้ ตารางเรียนรวม ตารางสอนรวม ตารางการใช้ห้องเรียน ข้อมูล จำนวนนักเรียน โครงการสอน บันทึก SDQ-EQ ตรวจแบบเยี่ยมบ้าน แบบสรุปเยี่ยมบ้าน-ตรวจ SDQ EQ บันทึก/แก้ไขข้อมูล รายวิชาที่สอน ภาค1/63 บันทึก/แก้ไขข้อมูล รายวิชาที่สอน ภาค2/63 ข้อมูลสอบปลายภาค นักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่-ผู้ดูแลรับผิดชอบ การซ้ำชั้น แก้ไขผลการเรียน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าเกณฑ์ซ้ำชั้น แก้ไขผลการเรียน นักเรียนเข้าเกณฑ์ซ้ำชั้น แก้ไขผลการเรียน นักเรียน ม.3 ม.6 แก้ไขผลการเรียน ในสมุดพก นักเรียน ม.1 ม.2 ม.4 ม.5 ก่อนเลื่อนชั้นเรียน
"พฤษภาคม 2561" นายสุวิทย์ สมหลักชัย ผู้ดูแลเว็บ งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120