หน้าหลัก

ประวัิติเขาช่องพราน

สถานที่ที่น่าสนใจภายใน

มูลค้างคาวร้อยล้าน

แผนที่และการเดินทาง อัลบั้มรูป

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

online careers

 

ู่

ติดต่อเรา

วัดเขาช่องพราน เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  70120 

 

 

พระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์

______พระบรมธาตุบวรวิสุทธิเจดีย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาเด่นสง่างาม เป็นที่เคารพนับถือ ของชาวบ้านเขาช่องพรานและใกล้เคียง เป็นอย่างมาก” อธิฐานสิ่งใดจะได้สมหวังสิ่งนั้น ” สร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็น   พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระมหาจักรีราชวงศ์กรุงรัตนโกสินทร์ ในวาระทรงพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ โดยพระครูบวรวิสุทธิวัตร(หลวงปู่ต๊ะ ปุปฺผคณฺโฑ) ได้รับถวาย พระอุรังคธาตุ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุนี้ จาก นายทองดี นางพูนทรัพย์ หรรษาคุณารมณ์ โดยมีพิธีอัญเชิญบรรจุพระอุรังคธาตุ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยพระบรมสารีริกธาตุ ๔ สัณฐาน และพระอรหันตธาตุเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม๒๕๓๐ โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สกลมหา-สังฆปรินายก ( ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระสังฆราช ) ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพลเรือเอกสุภา คชเสนีย์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด( ในขณะนั้น ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ถ้ำค้างคาว

______อยู่ห่างจากถ้ำพระประมาณ ๔๐ เมตร ปากปล่องถ้ำอยู่สูง จากพื้นดิน ประมาณ ๒๐ เมตร ไม่มีบันไดสำหรับขึ้นลง ปากถ้ำนี้กว้างประมาณ ๑ เมตร แต่ภายในบริเวณถ้ำกว้างขึ้นตาม ลำดับ บางตอนกว้างถึง ๔๐เมตร และยาว ๒๘๐ เมตร เป็นที่มืดเพราะเป็นที่อยู่อาศัยของ ค้างคาว หนูจำนวนหลายล้านตัว ซึ่งทุกวันใน เวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ค้างคาวจะบินออกจากถ้ำ ไปหากินทางทะเล และที่อื่น ๆ ในฤดูหนาว จะบินไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูฝนจะบินไปทาง ทิศตะวันตก แล้วจะบินกลับมาเข้าถ้ำในเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ น. ของวันรุ่งขึ้นค้างคาวเหล่านี้ ใช้เวลาบินออกจากถ้ำ ทุก ๆวันประมาณ ๓ ชั่วโมง

 

 

ถ้ำพระนอน ( พระปางไสยาสน์ )

______เรียกสั้น ๆ ว่าถ้ำพระ ถ้ำพระอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ ๖๐ เมตร  มีบันไดก่อด้วยอิฐปูนสำหรับขึ้นลงไว้เรียบร้อย ปากถ้ำกว้างประมาณ ๓ เมตร สูง ๒ เมตร ลึกเข้าไปในถ้ำประมาณ๑๒๐ เมตร ภายในถ้ำกว้างบ้าง แคบบ้าง บริเวณที่กว้างที่สุดประมาณ ๑๔ เมตร ถัดจากถ้ำเข้า ไปประมาณ ๓๐ เมตรมีพระพุทธไสยาสน์อยู่องค์หนึ่ง ยาวกว่า ๘ เมตร สูงกว่า ๑ เมตร และยังมีพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ในถ้ำอีกประมาณ   ๒๐๐  องค์     ซึ่งไม่ ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างแต่มีผู้สันนิษฐานว่า ได้สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาบ้าง กรุงสุโขทัยบ้าง และเล่าขานกันต่อ ๆมาว่าผู้พบถ้ำคนแรก คือนายพรานผู้หนึ่งที่ได้มาล่าสัตว์และ ตามรอยเท้าสัตว์ที่ถูกยิง แล้วหนีเข้าไปในถ้ำพระนี้

 

 

มหัศจรรย์ค้างคาวร้อยล้าน

______ทุกวันช่วงเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. ซึ่งเป็นเวลาที่ค้างคาวบินออกจากถ้ำ จะมีเหยี่ยวและกามาบินอยู่หน้าปากปล่องทางออกของค้างคาว เพื่อคอยโฉบเฉี่ยวจิกกินค้างคาวด้วยสัญชาตญานการป้องกันตัวเองของค้างคาวสอนให้ค้างคาวฉลาด คือจ่าฝูงหรือหัวหน้าจะนำบินเกาะกลุ่มกันออกมาด้วยความเร็วเป็นสายเหมือนลำต้นตาล และบินคดเคี้ยวเป็นเกลียวแบบพายุไซโคลนที่พัดแรง บ้างคราวก็มองเหมือนพยานาคที่ทะยานตัวออกจากถ้ำซึ่งมีลำตัวยาวจนหาที่สิ้นสุดมิได้  จนเหยี่ยว  และ  กาไม่กล้าเข้าใกล้เพราะกลัวแรงปะทะกระแทกจนอาจถึงความตายได้ด้วยแรงกระแสคลื่นของค้างคาว แต่เหยี่ยว กา ก็จะได้กินค้างคาวบ้างเหมือนกันคือตัวที่บินแตกฝูงออกไปจะเป็นอาหารของมัน

คติสอนใจจากค้างคาว
จากเหตุที่เห็นอยู่เป็นประจำทุกวันนี้ชาวบ้านเขาช่องพรานทุกหมู่บ้าน จึงได้คติจากค้างคาวสอนให้รู้ว่า
๑. เราต้องรักและสามัคคีกัน  ร่วมแรงร่วมใจกันจะทำการสิ่งใดต้องพร้อมใจกันเสมอ เพราะถ้าเราขาดความพร้อม
เพรียงกันแล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ เหมือนค้างคาวบ้างตัวที่แตกแถวไม่ร่วมไปกับฝูงจึงถูกเหยี่ยวโฉบ
เฉี่ยวเป็นอาหาร  ดังคำพูดที่ว่า “รวมกันเราอยู่ แยกหมู่เราตาย”
๒.  คือการรู้จักตรงต่อเวลา ไม่บิดพลิ้วไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆก็ตาม คือค้างคาว วัดเขาช่องพรานจะบินออกจาก
ถ้ำทุกๆวันตอนเย็น ไม่ว่าจะเป็นฤดูใด ฝนจะตก ฟ้าจะร้อง  พายุจะเข้า  หรือศัตรูอยู่ข้างหน้า  ค้างคาวเมื่อ
ได้เวลาก็จะบินออก  มาจากถ้ำทุกวันตอนเย็น