หน้าหลัก

ประวัิติเขาช่องพราน

สถานที่ที่น่าสนใจภายใน

มูลค้างคาวร้อยล้าน

แผนที่และการเดินทาง อัลบั้มรูป

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

online careers

 

ติดต่อเรา

วัดเขาช่องพราน เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  70120 

 

 

 

เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ๗๐๑๒๐

 

______วัดเขาช่องพรานเป็นวัดที่ก่อตั้งมานานมากจน กระทั่งใน ปี พ.ศ.๒๔๐๙ ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระยาเทพประชุน (ปั้น) บิดาของพระยาปรีชานุสาสน์ (เสริญ  ปันยารชุน) ได้บริจาคที่ดินร่วมกับชาวบ้านในละแวกนั้น และได้ริเริ่มบูรณะเพิ่มเติมการก่อสร้างวัดเขาช่องพรานขึ้นมาใหม่ ซึ่งในขณะนั้นมี พระครูรามัญบดี (อาจารย์ศาลา) เป็นเจ้าอาวาส และญาติมิตรเชื้อสายชาวรามัญในละแวกบ้านเตาปูนและใกล้เคียง ร่วมกันบูรณะก่อสร้างวัดเขาช่องพรานจนแล้วเสร็จ ในต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จ  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวใน  รัชกาลที่  ๕ ในปี พ.ศ.๒๔๑๕

 

ที่ตั้งวัด
______วัดเขาช่องพรานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและงดงามมาก  ทิศเหนือจดเขาช่องพราน และหมู่ที่ ๔ บ้านหนองสระ ตำบลเตาปูน  ทิศใต้จดเขาขวาง  หมู่ที่ ๖ ตำบลนางแก้ว  ทิศตะวันออกจดเขาแก่นจันทร์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเตาปูนทิศตะวันตกจดหมู่บ้านห้วยกลาง และบ้านหนองโบสถ์หมู่ที่ ๖ ตำบลนางแก้วและหมู่ที่ ๔  ตำบลเตาปูน     วัดเขาช่องพรานมีโฉนดทั้งสิ้น ๖ ฉบับประกอบด้วย

๑.  โฉนดเลขที่ ๒๖๐๑๖ เล่มที่ ๒๖๑ หน้า ๑๖ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๑๖๕  ไร่ ๒  งาน ๗๒  ตารางวา    ออก ณ  วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๓๕  

๒. โฉนดเลขที่  ๓๐๘๔๙  เล่ม  ๓๐๙ หน้า ๔๙ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ๓๙ สี่ส่วนสิบตารางวา ออก ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๕

๓. โฉนดเลขที่ ๓๑๔๗๓ เล่ม ๓๑๕ หน้า ๗๓ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ ๓ งาน ๖๖ ห้าส่วนสิบตารางวา ออก ณวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๕

๔. โฉนดเลขที่ ๓๐๘๔๘
เล่ม ๓๐๙ หน้า ๔๘ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ ๓๙ ห้าส่วนสิบตารางวา ออก ณ  วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๓๕

๕. โฉนดเลขที่ ๕๖๓๑๘
ซื้อมาจากนายประสิทธิ์ วันชะเอม จำนวน ๒ งาน ๔๑ หนึ่งส่วนสิบตารางวา 
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

๖. โฉนดเลขที่ ๕๖๓๑๘ เล่มที่ ๕๖๔ หน้า ๑๘ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซื้อมาจาก น.ส.ลำดวน วันชะเอม จำนวน ๑ งาน ๗๓ หนึ่งส่วนสิบตารางวา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕

ที่มาของชื่อเขาช่องพราน
______บริเวณนี้เดิมทีเดียว เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชและสัตว์ป่า  ตั้งอยู่ระหว่างเขาสองลูกคือ  เขาช่องพรานและเขาขวาง   ซึ่งเป็นทางเดินของสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำที่หนองน้ำขนาดใหญ่ (ปัจจุบันเป็นบ่อน้ำ) ที่ตรงนี้เองที่นายพรานชอบมาคอยดักยิงสัตว์ป่าจึงถูกขนานนามว่า “เขาช่องพราน”

ประวัติศาสตร์ในอดีต
______ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงรับสั่งให้พระยาอินทรอภัย ยกกำลังไปตั้งรักษาหนองน้ำที่เขาช่องพราน เพราะกองทัพพม่ามักนำช้างม้าศึกของตนมาเดิมน้ำที่หนองน้ำเขาช่องพรานนี้ (ซึ่งบัดนี้ทางวัดได้บูรณะให้เป็นสระน้ำประวัติศาสตร์) และกองทัพพม่าก็ใช้ช่องเขานี้เป็นทางลำเลียงเสบียงอาหารด้วย เช่นเดียวกับที่รับสั่งให้พระยารามัญวงศ์ยกกำลังไปรักษาหนองน้ำที่เขา ชะงุ้ม     อำเภอโพธารามด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน


การก่อสร้างวัด
______วัดเขาช่องพราน เริ่มก่อสร้างด้วยศาลาการเปรียญ  และกุฏิสงฆ์หลังเล็ก ๆ มีพระภิกษุจำพรรษาอยู่ไม่กี่รูป แล้วค่อยๆเติมโตขึ้นมีพระจำพรรษามากขึ้นโดยลำดับ การก่อสร้างในอดีตนั้นวัดเขาช่องพรานมีกุฏิตั้งอยู่บนเขาทางทิศใต้ ปัจจุบันเราเรียกบริเวณนั้นว่ามณฑป คาดการว่าสร้างมาในยุคกรุงศรีอยุธยา เมื่อกาลเวลาล่วงเลยมาก็มีการสร้างกุฏิสงฆ์ด้านชายเขาช่องพรานคือที่ตั้งวัด ในปัจจุบัน