วัดคงคาราม

ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ 3 ต.คลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70120
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 032-231770, 032-231933, 081-527530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

* เว็ปไซต์นี้ทำเฉพาะเพื่อการศึกษาเท่านั้น
copy right @ PHOTHAWATTHANASENEE SCHOOL M.601'53
Khongtakot, Photharam, Ractchaburi 70120. Tel. 032-231011