วัดคงคาราม

ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วัดคงคาราม ภายในประกอบไปด้วย
 

1.ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ
2.พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม
- เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00-16.30 น.
- โทร. 032-231933,032-231770
- ราคาเข้าชม 10 บาท

 

 

 

 

 

 

 


copy right @ PHOTHAWATTHANASENEE SCHOOL M.601'53
Khongtakot, Photharam, Ractchaburi 70120. Tel. 032-231011