HOME

HISTORY

GALLERY

ORGANTZER

LOCATION ANTIQUES MON TRADITION AND CUTURE


      แผนที่ตั้งวัดม่วง พิพิธภัณฑ์วัดม่วง

 

 

               พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านม่วง จากตัวเมืองราชบุรีไปตามทางหลวงหมายเลข ๔ แยกเข้าอำเภอบ้านโป่งผ่านทาง
หลวงหมายเลข ๓๐๘๙ โคกสูง-เบิกไพร    
               พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วงนี้เปิดให้เข้าชมในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา   ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.   โดยไม่เก็บค่าเข้าชม หากสนใจ
เข้าชม เป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้าหรือทำหนังสือเรียนเจ้าอาวาสวัดม่วง     นอกจากนั้นภายในวัดยังมีศูนย์มอญศึกษา เปิดสอนภาษามอญ
ให้กับบุคคลทั่วไปทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดีสอบถามรายละเอียด โทร. (๐๓๒) ๓๗๒๕๔๘

การเดินทาง

              รถยนต์ส่วนตัว ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับตรงไปทางจ.ราชบุรี  จะลอดใต้สะพานลอยที่จะ
ไป จ.กาญจนบุรี จะผ่านสหกรโคนมหนองโพธิ์ จะพบสะพานลอยข้ามสี่แยกบางแพไปยัง จ.ราชบุรี (ไม่ต้องขึ้นสะพานลอย) ให้ชิดซ้าย  จากนั้น
จะพบไฟแดง ให้เลี้ยวขวาเพื่อไปยัง อ.โพธาราม ตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๐ ขับมาประมาณ ๕.๔ กม.    จะข้ามสะพานแม่น้ำแม่กลอง จากนั้นจะพบสามแยก   (แยกซ้ายไปทางวัดเขาช่องพราน แยกขวาไปวัดขนอน)    ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข   ๓๐๘๙ ขับมาประมาณ ๗ กม. จะพบทางแยกเข้าวัดม่วง ให้เลี้ยวเข้ามาอีกประมาณ ๒.๕ กม. ก็จะถึงวัดม่วง


รถโดยสารประจำทาง

             จากกรุงเทพฯ นั่งรถสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรีมาลงที่อำเภอบ้านโป่ง แล้วนั่งรถโดยสารประจำทางสายบ้านโป่ง-โพธารามมาลงที่หน้า
วัดม่วง

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดม่วง
โทร. 08 6004 0786 หรือคุณสอางค์
พรหมอินทร์โทร. 08 9885 8817