ระบบสืบพันธ์ุ Reproductive system

ระบบสืบพันธุ์  เป็นระบบของอวัยวะในร่างกายสิ่งมีชีวิตซึ่งทำงานร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อการสืบพันธุ์เพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตให้มากขึ้น ในระบบนี้จำเป็นต้องอาศัยสารต่าง ๆ อาทิ ของเหลว ฮอร์โมน และฟีโรโมนหลายชนิดเพื่อช่วยเหลือในการทำงาน[1] ระบบสืบพันธุ์เป็นระบบซึ่งแตกต่างจากระบบอวัยวะอื่น ๆ กล่าวคือระบบเพศของสัตว์ต่างชนิดกันก็มีความแตกต่างกัน ความหลากหลายนี้ก่อให้เกิดการผสมรวมกันของสารพันธุกรรมระหว่างสิ่งมีชีวิตสองตัว เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำรงอยู่ในสิ่งแวดล้อมของลูกหลานต่อไป

Image result for ระบบสืบพันธุ์
ระบบสืบพันธ์ุเพศหญิงเเละเพศชาย

ระบบสืบพันเพศหญิง

1.อวัยวะสืบพันธุ์เพศหญิงภายนอก ประกอบด้วย 

1.1 เนินหัวเหน่า (mone pubis) เป็นผิวหนังนูนอยู่บริเวณเหนือกระดูกหัวเหน่า (pubic symphysis) เมื่อเข้าสู่วัยสาวจะมีขนงอกขึ้นที่บริเวณนี้

1.2 แคมใหญ่ ( labia majora ) เป็นผิวหนังที่ต่อมาจากทางด้านล่างของเนินหัวเหน่า เป็นส่วนของผิวหนังที่มีก้อนไขมัน แคมใหญ่จะมีการเจริญมาเช่นเดียวกับถุงอัณฑะของเพศชาย  มีลักษณะนูนแยกเป็น 2 กลีบลงไปบรรจบกันทางด้านหลังที่บริเวณผีเย็บ

1.3 แคมเล็ก ( labia minora ) เป็นชั้นผิวหนังที่ยกตัวขึ้นเป็นกลีบเล็กๆ สีแดง 2 กลีบทางด้านในของแคมใหญ่และถูกแคมใหญ่ปิดทับอยู่ แคมเล็กมีต่อมไขมันมาก เพื่อช่วยให้เกิดการหล่อลื่นและป้องกันการเสียดสีขณะเกิดการร่วมเพศ

1.4 คลิทอริส ( clitoris ) เป็นส่วนที่ปรากฎอยู่ทางส่วนบนของแคมเล็ก มีลักษณะการเจริญเช่นเดียวกับลึงค์ของผู้ชาย คือมีเนื้อเยื่อที่แข็งตัวได้ มีปลายประสาทมาสิ้นสุดมากจึงรับความรู้สึกต่างๆ ได้เร็ว

2. อวัยวะสืบพันธุ์ของเพศหญิงภายใน ( internal female genital organ ) เป็นอวัยวะส่วนที่มองไม่เห็นจากภายนอก 

ch48c4
มดลูก

1. รังไข่ (Ovary) มี 2 อันอยู่คนละข้างของมดลูก มีลักษณะเป็นรูปไข่แบน  ทำหน้าที่สร้างไข่และฮอร์โมนเพศหญิง โดยปกติจะมีการตกไข่ทุกๆ 28 วัน โดยแต่ละครั้งจะตกเพียงใบเดียวจากรังไข่แต่ละข้างสลับกันทุกเดือน

2. ท่อนำไข่หรือปีกมดลูก Ovulation เป็นท่อที่วางทอดตัวโค้งไปทางด้านหลัง บุด้วยเซลล์ที่มีขนสั้นๆ  ปลายด้านหนึ่งจะเปิดออกสู่ช่องท้อง ส่วนปลายอีก ข้างหนึ่งเปิดเข้าสู่โพรงมดลูก  ทำหน้าที่พัดโบกไข่ที่ตกจากรังไข่ให้เข้าไปในปีกมดลูกเป็นบริเวณที่ผสมกันของเซลล์ไข่กับ sperm และนำเซลล์ไข่ทีผสมติดแล้วเดินทางเข้าสู่โพรงมดลูก

3. มดลูก (Uterus)  เป็นอวัยวะที่มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์หรือลูกชมพู่ ตั้งอยู่ด้านหลังของกระเพาะปัสสาวะและด้านหน้าของทวารหนัก ภายในเป็นโพรงสำหรับรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนจนถึงกำหนดคลอด ถ้ามีไข่ตก ผนังของมดลูกจะมีหลอดเลือดมาหล่อเลี้ยงจำนวนมาก

4. ช่องคลอด (Vagina) เป็นทางผ่านของสเปิร์มเข้าไปในร่างกาย, เป็นทางคลอดของทารกและเป็นทางออกของประจำเดือน

ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย

Related image
ระบบสืบพันธ์ุเพศชาย

สำหรับต่อมเพศในชาย คือ อัณฑะ และต่อมเพศในหญิง คือ รังไข่ ส่วนอวัยวะที่สำคัญต่อระบบสืบพันธุ์เพศชายมีหลายส่วน ทั้งที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรืออวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก แน่นอนว่าปกปิดไว้อยู่ใต้ร่มผ้า และส่วนที่อยู่ภายในร่างกาย
อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่

– ถุงอัณฑะ (Scortum) ทำหน้าที่ห่อหุ้มลูกอัณฑะ ดังนั้น มันจึงต้องควบคุมอุณหภูมิภายในให้พอเหมาะต่อการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์และเลี้ยงดูให้ดีพร้อมใช้งาน โดยส่วนใหญ่จะทำให้มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของร่างกายอยู่ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส

– อัณฑะ (Testis) ซึ่งเป็นต่อมรูปไข่ มี 2 ต่อม มีหน้าที่สร้างตัวอสุจิ (Sperm) ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ และผลิตฮอร์โมนเพศ เพื่อการควบคุมลักษณะต่าง ๆ ของเพศชายเช่น หนวดเครา เสียง โดยหากมีเพียง 1 ต่อมจะนับว่าเป็นความผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้ลักษณะทางเพศไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้สมบูรณ์

– องคชาต (Penis) ซึ่งมักจะถูกเรียกเหมารวมว่าเป็นอวัยวะเพศชาย แต่อย่างที่กล่าวมาข้างต้นมันประกอบไปด้วยหลายส่วน องคชาตเป็นเพียงอวัยวะที่ทำหน้าที่นำส่งเซลล์สืบพันธุ์เพศชายอย่างตัวอสุจิ ผ่านปากมดลูกเพศหญิงเข้าไปเพื่อผสมเข้ากับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย

การปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธ์ุเพศหญิงเเละเซลล์สืบพันธ์ุเพศชาย

Image result for การปฏิสนธิ

การสืบพันธุ์ของมนุษย์เกิดขึ้นแบบปฏิสนธิภายในโดยการร่วมเพศ ในกระบวนการดังกล่าวองคชาตของเพศชายจะสอดใส่ในช่องคลอดของเพศหญิงจนกระทั่งเพศชายหลั่งน้ำอสุจิซึ่งประกอบด้วยอสุจิประมาณ 70 ล้านตัวเข้าไปในช่องคลอดของเพศหญิง อสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายจำนวนมากจะเคลื่อนที่ผ่านช่องคลอดและปากมดลูกเข้าไปในมดลูกหรือท่อนำไข่เพื่อปฏิสนธิกับไข่ หลังการปฏิสนธิและฝังตัวจะเกิดการตั้งครรภ์ของทารกในครรภ์ขึ้นภายในมดลูกของเพศหญิงซึ่งใช้เวลาประมาณ 9 เดือน การตั้งครรภ์จะสิ้นสุดลงเมื่อทารกคลอด การคลอดนั้นต้องอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อมดลูก การเปิดออกของปากมดลูก แล้วทารกจึงจะผ่านออกมาทางช่องคลอดได้ ทารกนั้นจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องอาศัยการดูแลจากผู้ปกครองเป็นเวลาหลายปี หนึ่งในการดูแลดังกล่าวคือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งต้องอาศัยต่อมน้ำนมที่อยู่ภายในเต้านมของเพศหญิง

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *