ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึก..
ประกาศเมื่อ:07-05-2021 20:08:28 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน12ครั้ง
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึก..
ประกาศเมื่อ:07-05-2021 20:07:48 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน9ครั้ง
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึก..
ประกาศเมื่อ:23-04-2021 16:01:56 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน163ครั้ง
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึก..
ประกาศเมื่อ:23-04-2021 16:01:32 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน253ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ (ICT)..
ประกาศเมื่อ:07-04-2021 17:17:27 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน142ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One (สำหรับงานประม..
ประกาศเมื่อ:05-04-2021 15:02:08 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน44ครั้ง
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึก..
ประกาศเมื่อ:02-04-2021 21:43:13 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน121ครั้ง
ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ประจำปีการศึก..
ประกาศเมื่อ:02-04-2021 21:42:13 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน214ครั้ง
ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แ..
ประกาศเมื่อ:02-04-2021 17:48:44 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน36ครั้ง
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 (โควตา)..
ประกาศเมื่อ:17-03-2021 21:54:29 เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล อ่าน2734ครั้ง