ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564 (โควตา)

  ตามที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ได้ดำเนินการพิจารณารับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (เดิม) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จึงขอประกาศผลดังต่อไปนี้  เขียนโดย : นายธีระพล พฤฑฒิกุล
 ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 กลุ่มงาน : ผู้ดูแลระบบ
 เขียนวันที่ : 17-03-2021 21:54:29


สิ่งที่แนบมาด้วย : 115_2021-03-17.pdf
เปิดอ่าน : 2734 ครั้ง
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 โทร.032-347280