น.ส.เปรมฤดี โคตรแสง

พนักงานราชการ ครู

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

นายวิทยา ศรีรัตน์

พนักงานราชการ

นายวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช

ครูอัตราจ้าง

(กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

นางสาวอมรรัตน์ สายตา

ครูอัตราจ้าง

(กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ)

น.ส.ชุติมา พรายงาม

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

น.ส.สุรัชฎา เพ็ชรน้อย

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

นางรัตน์ปวัน จำปาศรี

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

น.ส.กนกวรรณ ชมญาติ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

น.ส.พีระยา ทรงประวัติ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

น.ส.มาลินี ทรัพย์เงิน

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

น.ส.พีชญา เล้าอรุณ

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน

อัพเดทวันที่: 13/09/65 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล