หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรชัย ศาลา

ครูชำนาญการ

นายสุรชัย สร้อยทอง

ครูชำนาญการ

นายวิเชียร พึ่งวร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ รุ่งสว่าง

ครูชำนาญการ

น.ส.พิชามญชุ์ แสงใจดี

ครู

น.ส.จารุนิภา ด่านปาน

ครูชำนาญการ

นายสุริยันต์ มาลา

ครู

นายณัฐสิทธิ์ สุสวัสดิ์ทองคำ

ครูผู้ช่วย

นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก

ครูชำนาญการ

อัพเดทวันที่: 3/10/65 โดย: ครูธีระพล พฤฑฒิกุล