หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุรชัย ศาลา

ครูชำนาญการ 

นายสุรชัย สร้อยทอง

ครูชำนาญการ 

นายวิเชียร พึ่งวร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมบัติ รุ่งสว่าง

ครูชำนาญการ 

น.ส.พิชามญชุ์ แสงใจดี

ครูชำนาญการ

น.ส.จารุนิภา ด่านปาน

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสร้างสรรค์ พุ่มบุญทริก

ครูชำนาญการพิเศ 

นายณัฐสิทธิ์ สุสวัสดิ์ทองคำ

ครู

นายสุริยันต์ มาลา

ครู

อัพเดทวันที่: 11/07/67 โดย: ครูพรสุดา  อบเชย