รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1070480375

รหัสโรงเรียน Smis 8 หลัก : 70022002

รหัส Obec 6 หลัก : 480375

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : โพธาวัฒนาเสนี

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : Phothawatthanasenee

ที่อยู่ : เลขที่ 80 ม.8 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120

โทรศัพท์ : 032-231011

โทรสาร : 032-231182


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

  • เครื่องหมายประจำโรงเรียน เป็นรูปใบโพธิ์อยู่ในวงกลม ภายในมีเสมาครอบ ภายใต้มีแถบบรรจุชื่อ “โพธาวัฒนาเสนี” และลวดลายไทย

  • สีประจำโรงเรียน คือ สีน้ำเงิน-เหลือง

  • สีน้ำเงิน หมายถึง ความกล้าหาญ

  • สีเหลือง หมายถึง ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์

  • รวมแล้วหมายถึง ความกล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม

  • ปรัชญาโรงเรียน คือ นฺตถิ ปํญญา สมาอาภา หมายถึง แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

  • คำขวัญโรงเรียน คือ มีจริยธรรม เลิศล้ำปัญญา พลานามัยดี

  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน คือ ต้นชงโค

  • โพธาวัฒนาเสนี มีที่มาจากนามของพระผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนได้แก่

โพธา มาจากพระครูโพธาภิรมย์

วัฒนา มาจากพระครูโพธาภิวัฒน์

เสนี มาจากเจ้าพระคุณธรรมเสนานี


อัพเดทวันที่: 17/11/64 โดย: ครูวรรณชัย ฉินส่งธีระพานิช