รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1070480375

รหัสโรงเรียน Smis 8 หลัก : 70022002

รหัส Obec 6 หลัก : 480375

ชื่อสถานศึกษา (ไทย) : โพธาวัฒนาเสนี

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ) : Phothawatthanasenee

ที่อยู่ : เลขที่ 80 ม.8 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120 

โทรศัพท์ : 032-231011

โทรสาร : 032-231182

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

โพธา มาจากพระครูโพธาภิรมย์

วัฒนา มาจากพระครูโพธาภิวัฒน์

เสนี มาจากเจ้าพระคุณธรรมเสนานี 

อัพเดทวันที่: 04/05/66 โดย: ครูพรสุดา  อบเชย